Anastasia Karanikolaou Sexy (8 Photos)

Anastasia Karanikolaou was seen in a white bikini at the Revolve Summer Event in Bermuda, 07/17/2018. Anastasia Karanikolaou (Stassiebaby) is an American social media star (3.2m Instagram followers). Age: 21 years old.

Instagram: https://www.instagram.com/stassiebaby/

anastasia-karanikolaou

anastasia-karanikolaouanastasia-karanikolaouanastasia-karanikolaouanastasia-karanikolaouanastasia-karanikolaouanastasia-karanikolaouanastasia-karanikolaou

You may also like...